Kako Pronaći Profesionalnog Upravnika u Nekoj Zgradi

kako da saznam ko je upravnik u nekoj zgradi

Pronalaženje profesionalnog upravnika za vašu zgradu ili stambenu zajednicu može biti od suštinskog značaja za efikasno upravljanje i održavanje zajedničkih prostora. Ako želite da saznate ko je upravnik u određenoj zgradi, sledite korake opisane ispod. Korak 1: Posetite Internet Stranicu Katastar Stambene Zajednice Prvi korak je poseta internet stranici Katastar Stambene Zajednice. Ova platforma je … Read more

Istorijat i Razvoj Palilule: Uloga Profesionalnog Upravnika u Održavanju Stambenih Zgrada

profesionalni upravnik palilula

Profesionalni upravnik Novi Beograd tel: 0611924675 Zapisnik za registraciju stambene zajednice na Paliluli Ponuda i cena za profesionalnog upravnika na Paliluli Palilula, jedna od najstarijih beogradskih opština, ima bogatu i zanimljivu istoriju. Naziv Palilula potiče iz vremena kada je pušenje duvana bilo zabranjeno unutar gradskih zidina zbog opasnosti od požara. Oni koji nisu mogli bez … Read more

FAQ vezano za pravilnik o PDV

Šta se smatra prometom dobara u okviru ugovora o lizingu ili zakupu? Promet dobara u okviru ugovora o lizingu ili zakupu smatra se prometom dobara ako ispunjava kriterijume utvrđene Zakonom o porezu na dodatu vrednost i detaljnije razrađene u ovom pravilniku. Kada se uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika smatra prometom bez … Read more

Categories FAQ

FAQ vezano za Zakon o PDV

Šta je porez na dodatu vrednost (PDV)? PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Kome pripada prihod od PDV? Prihod od PDV pripada budžetu Republike … Read more

Categories FAQ

Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrada – pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Kako Zakon definiše tekuće i investiciono održavanje zgrade? Tekuće održavanje podrazumeva radove koji se izvode radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja. Ovi radovi uključuju pregled, popravke, i preduzimanje preventivnih i zaštitnih mera. U suštini, tekuće … Read more

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE

I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene. Pored odredbi ovog pravilnika, na objekte iz stava 1. ovog člana, primenjuju se i drugi propisi i standardi kojima su propisani zahtevi zaštite od požara za … Read more

UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju vrste radova na održavanju, način organizovanja poslova održavanja kao i druga pitanja od značaja za obezbeđenje korišćenja stambenih zgrada i stanova na način kojim se neće dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi i sigurnost okoline. Član 2 Održavanje stambenih zgrada … Read more

FAQ vezano za održavanje zgrade

Šta obuhvata održavanje stambenih zgrada? Održavanje stambenih zgrada obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade, kao i radove na investicionom održavanju stanova. To podrazumeva redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova, kako bi se obezbedila njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost. Koje radove obuhvata investiciono održavanje zajedničkih … Read more

FAQ – Zakon o održavanju i upravljanju stambenih zgrada

1. Šta podrazumeva stambena politika u kontekstu Zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada? Stambena politika, kako je definisano Zakonom o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, odnosi se na skup mera i delovanja usmerenih na unapređenje uslova stanovanja. To uključuje obezbeđivanje dostupnog stanovanja za sve građane, pružanje stambene podrške, kao i očuvanje i poboljšanje kvaliteta … Read more

Categories FAQ

Uloga JP Gradsko Stambeno u Održavanju Vaše Zgrade

U svetu komunalnih usluga, razumevanje šta tačno vaša uplatnica pokriva može biti zbunjujuće. Posebno je to slučaj sa uslugama koje pruža JP Gradsko stambeno, preduzeće zaduženo za održavanje stambenih zgrada. U ovom tekstu, razjasnićemo šta se podrazumeva pod “održavanjem zgrade”, kako bi stanari imali jasniju sliku o tome šta tačno plaćaju. Razlika između Infostana i … Read more