Kako Pronaći Profesionalnog Upravnika u Nekoj Zgradi

kako da saznam ko je upravnik u nekoj zgradi

Pronalaženje profesionalnog upravnika za vašu zgradu ili stambenu zajednicu može biti od suštinskog značaja za efikasno upravljanje i održavanje zajedničkih prostora. Ako želite da saznate ko je upravnik u određenoj zgradi, sledite korake opisane ispod. Korak 1: Posetite Internet Stranicu Katastar Stambene Zajednice Prvi korak je poseta internet stranici Katastar Stambene Zajednice. Ova platforma je … Read more

FAQ vezano za pravilnik o PDV

Šta se smatra prometom dobara u okviru ugovora o lizingu ili zakupu? Promet dobara u okviru ugovora o lizingu ili zakupu smatra se prometom dobara ako ispunjava kriterijume utvrđene Zakonom o porezu na dodatu vrednost i detaljnije razrađene u ovom pravilniku. Kada se uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika smatra prometom bez … Read more

Categories FAQ

FAQ vezano za Zakon o PDV

Šta je porez na dodatu vrednost (PDV)? PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Kome pripada prihod od PDV? Prihod od PDV pripada budžetu Republike … Read more

Categories FAQ

FAQ vezano za održavanje zgrade

Šta obuhvata održavanje stambenih zgrada? Održavanje stambenih zgrada obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade, kao i radove na investicionom održavanju stanova. To podrazumeva redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova, kako bi se obezbedila njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost. Koje radove obuhvata investiciono održavanje zajedničkih … Read more

FAQ – Zakon o održavanju i upravljanju stambenih zgrada

1. Šta podrazumeva stambena politika u kontekstu Zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada? Stambena politika, kako je definisano Zakonom o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, odnosi se na skup mera i delovanja usmerenih na unapređenje uslova stanovanja. To uključuje obezbeđivanje dostupnog stanovanja za sve građane, pružanje stambene podrške, kao i očuvanje i poboljšanje kvaliteta … Read more

Categories FAQ