Kako se vrši popravka ili rekonstrukcija fasade

Rekonstrukcija ili popravka fasade zgrade predstavlja kompleksan proces koji zahteva pažljivo planiranje, stručnost i preciznost kako bi se osigurao dugotrajan i estetski privlačan izgled zgrade. U nastavku su opisani svi koraci koji su neophodni za uspešnu rekonstrukciju fasade, sa posebnim osvrtom na ulogu sudskog veštaka građevinske struke.

Procena oštećenja fasade

Korak 1: Detaljna inspekcija

Prvi korak u procesu rekonstrukcije fasade je temeljna procena njenog stanja. Ovaj korak uključuje identifikaciju svih postojećih problema kao što su pukotine, vlaga, oštećeni ili dotrajali materijali. Ovu procenu mogu obaviti licencirani izvođači radova, građevinski inspektori, građevinski inženjeri ili sudski veštaci građevinske struke.

Ko može izvršiti procenu oštećenja fasade?

 • Licencirani izvođači radova: Specijalizovani za fasadne radove, sa iskustvom u sanaciji i rekonstrukciji.
 • Građevinski inspektori: Profesionalci sa širokim znanjem o građevinskim kodovima i standardima.
 • Građevinski inženjeri: Stručnjaci za detaljne tehničke analize i procene.
 • Sudski veštaci građevinske struke: Kvalifikovani stručnjaci koji pružaju nepristrasne i stručne procene korisne u pravnim postupcima ili za osiguranje.

Planiranje i dobijanje dozvola

Korak 2: Priprema projekta

Planiranje rekonstrukcije uključuje izradu detaljnog projekta i osiguranje svih potrebnih dozvola od lokalnih vlasti. Konsultacije sa arhitektama, građevinskim inženjerima i drugim stručnjacima su često neophodne.

Korak 3: Dobijanje dozvola

Pribavljanje građevinskih dozvola i odobrenja, naročito za objekte pod zaštitom, je ključno pre početka radova.

Izbor materijala

Korak 4: Odabir materijala

Odabir odgovarajućih materijala je ključan za kvalitet i dugotrajnost fasade. Materijali moraju biti otporni na vremenske uslove, energetski efikasni i estetski prihvatljivi.

Priprema površine

Korak 5: Čišćenje i priprema površine

Pre početka radova, potrebno je ukloniti stari fasadni materijal, očistiti i pripremiti površinu. Ovo uključuje uklanjanje prljavštine, starog maltera, boje i drugih materijala.

Popravka oštećenja

Korak 6: Sanacija oštećenja

Pre nanošenja novog sloja fasade, treba sanirati postojeća oštećenja:

 • Krpljenje pukotina i rupa: Pukotine se popunjavaju odgovarajućim materijalom kao što su malter ili akrilne mase.
 • Popravka ili zamena oštećenih delova: Dotrajali delovi fasade se popravljaju ili zamenjuju.

Hidroizolacija i termoizolacija

Korak 7: Primena hidroizolacionih i termoizolacionih slojeva

Primena hidroizolacionih slojeva je važna za sprečavanje prodora vlage, dok termoizolacioni materijali poboljšavaju energetsku efikasnost zgrade.

Postavljanje novog sloja fasade

Korak 8: Nanošenje završnog sloja

Postavljanje novog sloja fasade uključuje nekoliko koraka:

 • Osnovni sloj (primer): Koristi se za bolju adheziju novog materijala.
 • Armaturne mreže: Poboljšavaju čvrstoću kod termoizolacionih materijala.
 • Završni sloj maltera ili drugog dekorativnog premaza: Nanošenje završnog sloja može biti u formi strukturisanog maltera, fasadne boje ili drugih dekorativnih elemenata.

Završni radovi i provera kvaliteta

Korak 9: Finalna inspekcija i završni radovi

Nakon postavljanja novog sloja fasade, obavljaju se završni radovi i detaljna inspekcija kako bi se osiguralo da su svi radovi izvedeni prema planu i standardima. Ovaj korak može uključivati farbanje ili nanošenje zaštitnih premaza.

Uloga sudskog veštaka građevinske struke

Sudski veštak građevinske struke igra ključnu ulogu u procesu rekonstrukcije fasade. Njihova stručna procena je nezamenjiva u sledećim aspektima:

 • Detaljna inspekcija: Utvrđivanje svih vrsta oštećenja, uključujući strukturna i površinska.
 • Analiza uzroka oštećenja: Identifikacija uzroka kao što su loše održavanje, prirodne nepogode ili greške u konstrukciji.
 • Predlog radova: Preporuke za najefikasnije metode popravke ili zamene oštećenih delova fasade.
 • Izrada stručnog izveštaja: Detaljan izveštaj sa svim nalazima, analizama i preporukama, koji je koristan za osiguranje, pravne sporove ili planiranje budućih radova.

Finansiranje radova

Svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora u zgradi imaju obavezu da učestvuju u finansiranju radova na fasadi. Troškovi se dele prema vlasničkom delu ili kvadraturi stanova. Finansiranje može biti obezbeđeno kroz redovna izdvajanja u fond za održavanje zgrade, specijalne procene ili kredite.

Zaključak

Kroz pažljivo planiranje, stručnu izvedbu i saradnju svih vlasnika, uz značajan doprinos sudskih veštaka građevinske struke, popravka ili rekonstrukcija fasade može značajno poboljšati izgled i dugotrajnost zgrade.