FAQ: Upravljanje i Održavanje Garaža u Stambenim Zgradama

Da li je profesionalni upravnik zadužen i za vođenje garaža?

Da, profesionalni upravnik stambene zgrade ima određene zadatke vezane za vođenje garaža u okviru stambene zgrade. Evo nekoliko konkretnih zadataka koje profesionalni upravnik obično obavlja u vezi sa garažom:

 1. Organizacija održavanja garaže: Profesionalni upravnik je odgovoran za organizaciju redovnog održavanja garaže, poput čišćenja, popravki rasvete ili vrata, obezbeđivanja bezbednosnih mera i slično.
 2. Vođenje evidencije o parkirnim mestima: Profesionalni upravnik vodi evidenciju o raspodeli parkirnih mesta u garaži, dodeljivanju parking kartica stanarima, kao i evidenciju o eventualnim problemima ili nedostacima vezanim za parkiranje.
 3. Rešavanje problema i hitnih intervencija: U slučaju problema u garaži (kvarovi, oštećenja, provala), profesionalni upravnik je zadužen za rešavanje problema i organizaciju hitnih intervencija kako bi se obezbedila sigurnost i funkcionalnost garaže.

Da li plaćanjem tekućeg i investicionog održavanja treba još naknadno platiti i upravnika za održavanje garaže?

Upravljanje garažom obično može biti obuhvaćeno u opštim troškovima upravljanja stambenom zgradom, koji se plaćaju kao deo tekućeg održavanja i investicionog održavanja. Ukoliko profesionalni upravnik ima ugovor koji podrazumeva vođenje garaže kao deo šireg obima poslova upravljanja zgradom, onda će troškovi upravljanja garažom biti obuhvaćeni u naknadama profesionalnog upravnika.

Preporučujemo da proverite detalje ugovora i ponude koju ste imali sa profesionalnim upravnikom kako biste bili sigurni da li vođenje garaže spada u obuhvat tih usluga ili se dodatno naplaćuje. Na taj način ćete biti bolje informisani o troškovima i obavezama vezanim za vođenje garaže u okviru stambene zgrade.

Minimalna izdvajanja za tekuće održavanje garaža

 • Garaža: 216,51 RSD
 • Garažni boksovi i garažna mesta: 144,34 RSD

Minimalna izdvajanja za investiciono održavanje garaža

Za garaže:
 • Do 10 godina starosti: 1,25 RSD
 • Od 10 do 20 godina starosti: 1,88 RSD
 • Od 20 do 30 godina starosti: 2,50 RSD
 • Preko 30 godina starosti: 3,13 RSD
Za garažne boksove i garažna mesta:
 • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
 • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
 • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
 • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD

U zaključku, upravljanje i održavanje garaža u stambenim zgradama je ključna komponenta koja doprinosi funkcionalnosti i sigurnosti celokupnog stambenog kompleksa. Profesionalni upravnik igra vitalnu ulogu u osiguravanju da svi aspekti garaže budu pravilno vođeni i održavani, što doprinosi zadovoljstvu i sigurnosti stanara. Za sve dodatne informacije i detalje, uvek se obratite svom profesionalnom upravniku i proverite važeće ugovore i cenovnike.