Istorijat i Razvoj Palilule: Uloga Profesionalnog Upravnika u Održavanju Stambenih Zgrada

profesionalni upravnik palilula

Profesionalni upravnik Novi Beograd tel: 0611924675 Zapisnik za registraciju stambene zajednice na Paliluli Ponuda i cena za profesionalnog upravnika na Paliluli Palilula, jedna od najstarijih beogradskih opština, ima bogatu i zanimljivu istoriju. Naziv Palilula potiče iz vremena kada je pušenje duvana bilo zabranjeno unutar gradskih zidina zbog opasnosti od požara. Oni koji nisu mogli bez … Read more

Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrada – pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Kako Zakon definiše tekuće i investiciono održavanje zgrade? Tekuće održavanje podrazumeva radove koji se izvode radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja. Ovi radovi uključuju pregled, popravke, i preduzimanje preventivnih i zaštitnih mera. U suštini, tekuće … Read more

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE

I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene. Pored odredbi ovog pravilnika, na objekte iz stava 1. ovog člana, primenjuju se i drugi propisi i standardi kojima su propisani zahtevi zaštite od požara za … Read more

UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju vrste radova na održavanju, način organizovanja poslova održavanja kao i druga pitanja od značaja za obezbeđenje korišćenja stambenih zgrada i stanova na način kojim se neće dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi i sigurnost okoline. Član 2 Održavanje stambenih zgrada … Read more

Uloga JP Gradsko Stambeno u Održavanju Vaše Zgrade

U svetu komunalnih usluga, razumevanje šta tačno vaša uplatnica pokriva može biti zbunjujuće. Posebno je to slučaj sa uslugama koje pruža JP Gradsko stambeno, preduzeće zaduženo za održavanje stambenih zgrada. U ovom tekstu, razjasnićemo šta se podrazumeva pod “održavanjem zgrade”, kako bi stanari imali jasniju sliku o tome šta tačno plaćaju. Razlika između Infostana i … Read more

Vodič za popravku krova zgrade

Popravka krova zgrade je značajan poduhvat koji zahteva pažljivo planiranje i razumevanje procesa da bi se osiguralo da je posao urađen ispravno i u skladu sa svim pravnim i tehničkim zahtevima. Korak 1: Procena stanja krova Prvi korak u procesu popravke krova je temeljna procena trenutnog stanja krova. To uključuje inspekciju svih komponenti krova, uključujući … Read more