Odluka o Iznosu Tekućeg i Investicionog Održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrada – pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Kako Zakon definiše tekuće i investiciono održavanje zgrade?

Tekuće održavanje podrazumeva radove koji se izvode radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja. Ovi radovi uključuju pregled, popravke, i preduzimanje preventivnih i zaštitnih mera. U suštini, tekuće održavanje obezbeđuje da zgrade ostanu u zadovoljavajućem stanju za korišćenje. Za stanove ili poslovne prostore, to znači aktivnosti poput krečenja, farbanja, zamene obloga, zamene sanitarija, radijatora i sličnih radova.

Investiciono održavanje se odnosi na izvođenje građevinsko-zanatskih radova, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta, s ciljem poboljšanja uslova korišćenja zgrade tokom njene eksploatacije.

Odluka o Minimalnim Iznosima za Održavanje Zajedničkih Delova Zgrada

Član 1: Osnovne Odredbe

Ovom odlukom se definišu minimalni iznosi za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade, naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave, kao i minimalni troškovi za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda.

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, stambena zajednica ne može propisati niži iznos od onog utvrđenog ovom odlukom za mesečno učešće vlasnika posebnih delova u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Član 2: Minimalna Visina Troškova za Tekuće Održavanje Zgrade

Minimalni mesečni iznos za tekuće održavanje zgrade određuje se za svaki poseban deo zgrade, uključujući troškove za održavanje zemljišta koje se koristi za redovnu upotrebu zgrade.

Član 3: Iznosi za Troškove Tekućeg Održavanja

Minimalni iznosi troškova iz člana 2. ove odluke su:

 • Stan i poslovni prostor u zgradi bez lifta: 360,85 RSD
 • Stan i poslovni prostor u zgradi sa liftom: 469,11 RSD
 • Garaža: 216,51 RSD
 • Garažni boksovi i garažna mesta: 144,34 RSD
 • Samostalni delovi zgrade (tehničke prostorije, transformatorske stanice, skloništa): 216,51 RSD

Minimalna Izdvajanja za Investiciono Održavanje Zajedničkih Delova Zgrade

Član 6: Minimalna Visina Izdvajanja

Minimalna visina iznosa za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade određuje se kao mesečni iznos po kvadratnom metru površine svakog posebnog ili samostalnog dela zgrade.

Član 7: Utvrđivanje Minimalnih Iznosa

Minimalni iznos za investiciono održavanje po kvadratnom metru je sledeći:

 1. Za stanove i poslovne prostore u zgradama bez lifta:
  • Do 10 godina starosti: 3,13 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 4,69 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 6,25 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 7,82 RSD
 2. Za stanove i poslovne prostore u zgradama sa liftom:
  • Do 10 godina starosti: 4,07 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 6,10 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 8,13 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 10,16 RSD
 3. Za garaže:
  • Do 10 godina starosti: 1,25 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 2,50 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 3,13 RSD
 4. Za garažne boksove i garažna mesta:
  • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD
 5. Za samostalne delove zgrade (tehničke prostorije, transformatorske stanice, skloništa):
  • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
  • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
  • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
  • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD

Važnost Održavanja i Upravljanja Stambenim Zajednicama

Zašto Fond za Održavanje Treba da Bude 0,5% od Vrednosti Nekretnine?

Osiguranje dugoročnog održavanja i vrednosti vaše nekretnine ključno je za svaki stambeni objekat. Predlažemo da godišnji fond za održavanje i upravljanje stambenim zajednicama bude 0,5% od vrednosti nekretnine. Ovo ulaganje osigurava redovno održavanje i unapređenje zajedničkih delova zgrade, što direktno utiče na kvalitet života stanara i vrednost nekretnine.

Primer: Prosečna Cena Stana u Beogradu

U Beogradu, prosečna cena stana je 120,000 evra, pri čemu je cena po kvadratnom metru 2,000 evra. Na osnovu ovih podataka, godišnji fond od 0,5% iznosi:

120,000 evra×0,5%=600 evra godisˇnje

To znači da bi mesečni iznos za održavanje bio:

600 evra12 meseci=50 evra mesecˇno

Zašto 0,5%?

Prema knjigovodstvenim propisima, amortizacija nekretnina iznosi 2,5% godišnje. Naš predlog od 0,5% je petina te stope, što je optimalan iznos za održavanje zajedničkih delova zgrade. Ovaj fond pokriva troškove tekućeg i investicionog održavanja, čime se osigurava da zajednički prostori budu funkcionalni i estetski privlačni.

Održivi Razvoj Stambenog Fonda i Ekologija

Održavanje zgrada nije samo pitanje estetike i funkcionalnosti, već i održivosti. Redovno ulaganje u održavanje doprinosi smanjenju potrošnje energije i resursa, što je ključni korak ka ekološki odgovornom stanovanju. Ulaganjem u zajedničke delove zgrade, smanjujemo potrebu za većim, skupljim popravkama i rekonstrukcijama u budućnosti.

Investirajte u budućnost svoje nekretnine kroz redovno i adekvatno održavanje. Na taj način ne samo da čuvate vrednost svoje imovine, već i doprinosite održivom razvoju i očuvanju životne sredine.