Vodič za popravku krova zgrade

Popravka krova zgrade je značajan poduhvat koji zahteva pažljivo planiranje i razumevanje procesa da bi se osiguralo da je posao urađen ispravno i u skladu sa svim pravnim i tehničkim zahtevima.

Korak 1: Procena stanja krova Prvi korak u procesu popravke krova je temeljna procena trenutnog stanja krova. To uključuje inspekciju svih komponenti krova, uključujući crepove, izolaciju, oluke, i druge elemente. Ova inspekcija može otkriti bilo kakve probleme kao što su curenje, oštećenja od vremenskih uslova ili mehanička oštećenja.

Korak 2: Dobiđanje potrebnih dozvola Pre početka bilo kakvih radova na krovu, važno je osigurati da su sve potrebne dozvole dobijene od relevantnih lokalnih vlasti. Ovo može uključivati dozvole za gradnju ili renoviranje, koje su često neophodne da bi se radovi izvodili u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.

Korak 3: Izbor odgovarajućih materijala Izbor pravih materijala je ključan za uspeh popravke krova. Mora se uzeti u obzir vrsta materijala koji najbolje odgovara specifičnim potrebama i uslovima vaše zgrade. To može uključivati odabir materijala koji su otporni na vatru, vodu ili specifične klimatske uslove.

Korak 4: Angažovanje profesionalaca Popravka krova je složen zadatak koji zahteva stručnost i iskustvo. Angažovanje profesionalne firme ili majstora koji su specijalizovani za radove na krovu može osigurati da se posao obavi pravilno. Važno je birati licencirane i osigurane stručnjake kako bi se izbegli bilo kakvi pravni problemi.

Korak 5: Nadzor radova Tokom izvođenja radova, važno je osigurati redovan nadzor i kontrolu kvaliteta. Ovo uključuje praćenje napretka radova i osiguravanje da svi aspekti popravke krova budu izvedeni u skladu sa dogovorenim standardima i propisima.

Ko može izvršiti procenu oštečenja krova?

Procena oštećenja krova je specijalizovan zadatak koji zahteva znanje i iskustvo u oblasti krovova i građevinskih struktura. Postoji nekoliko tipova stručnjaka koji su kvalifikovani da izvrše ovakve procene:

 1. Licencirani krovopokrivači: Ovo su profesionalci koji su specijalizovani za rad na krovovima i imaju znanje i alate potrebne za identifikaciju problema kao što su curenja, oštećenja od vremenskih uslova, ili strukturna slabost. Licencirani krovopokrivači su najčešći izbor za procenu oštećenja krova, jer su direktno uključeni u instalaciju i održavanje krovova.
 2. Stručnjaci za građevinsku inspekciju: Ovi stručnjaci mogu pružiti detaljniju analizu strukturnog integriteta krova i ostalih delova zgrade. Oni su obučeni da identifikuju i dokumentuju različite tipove oštećenja i predlože odgovarajuće mere za njihovo saniranje.
 3. Inženjeri za građevinarstvo: Ako je oštećenje krova složeno ili ako postoje sumnje u strukturnu sigurnost, inženjeri za građevinarstvo mogu pružiti napredne analize i rešenja. Oni su obučeni za rad na složenim strukturnim problemima i mogu osigurati da je krov siguran i stabilan.
 4. Kompanije za procenu štete: U slučajevima kada je krov oštećen usled ekstremnih vremenskih uslova ili drugih iznenadnih događaja, kompanije koje se bave procenom štete mogu proceniti ukupan obim oštećenja i pomoći u procesu osiguranja.

Važno je izabrati pravog profesionalca ili kompaniju u zavisnosti od specifičnih potreba i obima oštećenja na krovu. Pri izboru stručnjaka, preporučuje se provera njihovih licenci, reference i prethodnih iskustava kako bi se osiguralo da su kvalifikovani i pouzdani za procenu i eventualnu popravku vašeg krova.

Da li procenu oštećenja može da izvrši sudski veštak gradjevinske struke?

Da, procenu oštećenja krova može izvršiti sudski veštak građevinske struke. Sudski veštaci su stručnjaci koji imaju specijalizovano znanje i obuku u određenim oblastima, uključujući građevinarstvo. Oni su često angažovani da pruže stručno mišljenje u pravnim sporovima, ali njihove usluge mogu biti izuzetno korisne i van sudskih sala, posebno kada je reč o proceni složenih ili spornih oštećenja na građevinama.

Sudski veštak građevinske struke može:

 1. Detaljno proceniti stanje krova: Veštak može identifikovati i dokumentovati sve vrste oštećenja, od jednostavnih poput pukotina ili propuštanja, do kompleksnijih strukturnih problema.
 2. Utvrđivanje uzroka oštećenja: Oni mogu analizirati kako i zašto je došlo do oštećenja, što može biti ključno u situacijama gde postoji potreba za osiguranjem ili pravnom odgovornošću.
 3. Procena troškova popravke: Veštak može proceniti koliko će novca biti potrebno za adekvatne popravke, što je korisno za osiguravajuće kuće, vlasnike zgrada, i pravne postupke.
 4. Izrada stručnog nalaza: Sudski veštak može pripremiti detaljan izveštaj koji može služiti kao dokaz u sudskim ili osiguravajućim postupcima.

Ako vam je potrebna precizna i nepristrasna procena oštećenja krova, posebno u slučaju da postoji pravni spor ili zahtev za osiguranje, angažovanje sudskog veštaka građevinske struke može biti veoma korisna opcija.

Popravku krova mogu izvršiti različiti stručnjaci, u zavisnosti od obima i vrste oštećenja. Evo nekoliko profesionalaca koje možete angažovati za popravku krova:

 1. Licencirani krovopokrivači: Ovo su specijalizovani zanatlije koji su obučeni za instalaciju, održavanje i popravku krovnih pokrivača. Oni mogu rukovati različitim materijalima kao što su crep, šindra, metal, i bitumenska pokrivanja. Licencirani krovopokrivači su obično najbolji izbor za većinu popravki krova.
 2. Opšti građevinski radnici: U slučaju manjih popravki ili ako je krov deo šireg građevinskog projekta, opšti građevinski radnici mogu biti sposobni da izvrše neophodne popravke. Međutim, za složenije ili specifične zadatke bolje je angažovati specijalizovane krovopokrivače.
 3. Stručnjaci za restauraciju: Ako je krov na istorijskoj zgradi ili zahteva posebne tehnike za očuvanje autentičnosti, stručnjaci za restauraciju mogu biti angažovani. Oni imaju iskustvo u radu s materijalima koji su verodostojni za period u kojem je zgrada izgrađena.
 4. Firme za hitne popravke: Postoje i specijalizovane firme koje pružaju hitne usluge popravke krova, posebno nakon štete uzrokovane olujama ili drugim hitnim situacijama. Ove firme obično mogu brzo reagovati i privremeno zaštititi krov dok se ne izvrši trajnija popravka.

Prilikom izbora izvođača za popravku krova, važno je proveriti njihove licence, reference i prethodne projekte. Takođe, preporučuje se dobijanje više ponuda kako biste uporedili cene i usluge. Adekvatan izbor stručnjaka ne samo da će osigurati kvalitet izvedenih radova, već će i pomoći u produženju životnog veka vašeg krova.

Da li svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora koji se nalaze u zgradi učestvuju u finansiranju porpavke krova?

Da, u većini slučajeva svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora unutar zgrade imaju obavezu da učestvuju u finansiranju popravke krova, jer je krov smatran zajedničkim delom nekretnine. Ova obaveza obično je regulisana zakonom o održavanju stambenih zgrada, upravljanju zajedničkim prostorima i stanarskim pravima i obavezama. Evo kako se to obično organizuje:

1. Zajednička odgovornost

Krov zgrade predstavlja deo zajedničke imovine koju koriste svi stanari, i stoga su troškovi njegove popravke obično podeljeni među svim vlasnicima stanova i poslovnih prostora u zgradi. Ovo uključuje troškove materijala, rada i eventualne dozvole potrebne za rad.

2. Uloga skupštine stanara

Skupština stanara, ili udruženje vlasnika, često donosi odluke o većim popravkama kao što su one krova. Ove odluke se donose glasanjem na sastancima skupštine, gde svaki vlasnik ima pravo glasa proporcionalno svojoj kvadraturi ili ulogu u zajedničkoj imovini.

3. Fond za održavanje

U mnogim zgradama postoji poseban fond za održavanje koji se koristi za pokrivanje troškova poput popravki krova. Ovaj fond se obično finansira redovnim uplatama svih vlasnika stanova i poslovnih prostora.

4. Specijalne procene

Ako fond za održavanje ne pokriva celokupne troškove popravke krova, može se sprovesti specijalna procena. To znači da se od svih vlasnika može tražiti da doprinesu dodatnim sredstvima kako bi se pokrili nepokriveni troškovi.

U svakom slučaju, preporučuje se da se vlasnici stanova ili poslovnih prostora konsultuju sa upravnikom zgrade ili pravnim savetnikom kako bi razumeli svoje obaveze i pravilno planirali finansijske aspekte održavanja zgrade.