FAQ vezano za održavanje zgrade

Šta obuhvata održavanje stambenih zgrada?

Održavanje stambenih zgrada obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade, kao i radove na investicionom održavanju stanova. To podrazumeva redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova, kako bi se obezbedila njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Koje radove obuhvata investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade?

Investiciono održavanje uključuje, između ostalog, popravke ili zamenu krovne konstrukcije, lifta, oluka, hidroizolacije, vodovodne i kanalizacione mreže, elektroinstalacija, instalacija centralnog grejanja, kao i održavanje fasada i druge spoljne delove zgrade.

Šta je uključeno u tekuće održavanje zgrade?

Tekuće održavanje obuhvata radove poput redovnog servisiranja liftova, popravke osvetljenja, deratizaciju, dezinfekciju, održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade, kao i čišćenje i održavanje trotoara i drugih spoljnih površina oko zgrade.

Šta podrazumeva investiciono održavanje stana?

Investiciono održavanje stana obuhvata radove na popravci ili zamene instalacija centralnog grejanja, plinskih instalacija, telefonskih i elektroinstalacija, kao i instalacija vodovoda i kanalizacije unutar stana.

Kako se finansiraju radovi na održavanju?

Troškovi tekućeg održavanja i hitnih intervencija finansiraju se od strane vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, koji su dužni da plaćaju odgovarajući iznos najkasnije do 15-og u mesecu za tekući mesec.

Ko donosi odluke o održavanju zgrade?

Odluke o vrstama radova na održavanju, prioritetima, rokovima i finansiranju donosi skupština zgrade, koja usvaja godišnji program održavanja. Skupština donosi odluke većinom glasova svih svojih članova.

Koje su hitne intervencije i kako se izvršavaju?

Hitne intervencije uključuju radove koji se moraju izvršiti bez odlaganja kako bi se zaštitili životi, zdravlje ljudi i imovina, kao što su oslobađanje zaglavljenog lifta, popravke zbog prokišnjavanja ili skidanje oštećenih delova zgrade koji ugrožavaju bezbednost. Ove intervencije izvršavaju se najkasnije u roku od 48 časova.

Koje su obaveze predsednika skupštine zgrade?

Predsednik skupštine zgrade izvršava odluke skupštine, predlaže program održavanja, podnosi izveštaje o realizaciji i finansijama, zaključuje ugovore u ime zgrade i preduzima mere za hitne intervencije bez prethodne odluke skupštine.